دانشجویان صنایع غذایی ورودی 91 دانشگاه آزاد کازرون - اطلاعات اولیه وبلاگ
22 / 0
دانشجویان صنایع غذایی ورودی 91 دانشگاه آزاد کازرون
موضوغ وبلاگ: ارائه مطالب مفید و علمی در رابطه با صنایع غذایی
آدرس اینترنتی: http://www.sanayeh-ghazaei91.blogfa.com
تعداد بازدید: 1311 کد ثبت اطلاعات این وبلاگ در سایت مرجع: 42
Line
اطلاعات تماس دانشجویان صنایع غذایی ورودی 91 دانشگاه آزاد کازرون
نام مسئول وبلاگ: admin
موقعیت مکانی: kazerun
تلفن: 07212228583
آدرس اینترنتی: http://www.sanayeh-ghazaei91.blogfa.com

Line
توضیحات بیشتر دانشجویان صنایع غذایی ورودی 91 دانشگاه آزاد کازرون
اطلاعاتی در رابطه با رشته صنایع غذایی و نیز مطالب مفید علمی و..