گفته های ناب در صنایع غذایی - اطلاعات اولیه وبلاگ
33 / 10
گفته های ناب در صنایع غذایی
موضوغ وبلاگ: مطالب مفید صنایع غذایی و تغذیه و سایر سرگرمی ها برای عموم بازدیدکنندگان در این وبلاگ ارائه می شود
آدرس اینترنتی: http://asmaalipour.blogfa.com
تعداد بازدید: 1119 کد ثبت اطلاعات این وبلاگ در سایت مرجع: 64
Line
اطلاعات تماس گفته های ناب در صنایع غذایی
نام مسئول وبلاگ: اسما عالی پور
موقعیت مکانی: خرم آباد
تلفن: (663) 422-2024
آدرس اینترنتی: http://asmaalipour.blogfa.com

Line
توضیحات بیشتر گفته های ناب در صنایع غذایی
هدف این وبلاگ ارائه مطالب مفید صنایع غذایی و تغذیه می باشدکه در کنار این مطالب ، شعر ، سرگرمی ، روانشناسی و.. را به شما بیننده محترم ارائه می دهد. منتظر شما هستیم