صنایع غذایی - اطلاعات اولیه وبلاگ
00 / 0
صنایع غذایی
موضوغ وبلاگ: با توجه به اهمیت مساله ایمنی غذا و سلامتی مصرف کنندگان یکی از مهمترین بحثهای رایج در صنعت غذا مساله حصول اطمینان از سلامتی محصول تولید شده میباشد و همین قضیه باعث میشود که همه دست اندر کاران صنعت غذا به نحوی با HACCP سر و کار. ..
آدرس اینترنتی: http://foodtechnologist.persianblog.ir
تعداد بازدید: 1096 کد ثبت اطلاعات این وبلاگ در سایت مرجع: 7
Line
اطلاعات تماس صنایع غذایی
نام مسئول وبلاگ: نادر بحرینی اصفهانی
موقعیت مکانی: کانادا
تلفن: -
آدرس اینترنتی: http://foodtechnologist.persianblog.ir

Line
توضیحات بیشتر صنایع غذایی
با توجه به اهمیت مساله ایمنی غذا و سلامتی مصرف کنندگان یکی از مهمترین بحثهای رایج در صنعت غذا مساله حصول اطمینان از سلامتی محصول تولید شده میباشد و همین قضیه باعث میشود که همه دست اندر کاران صنعت غذا به نحوی با HACCP سر و کار داشته باشند. یکی از مناسبترین راهکارها داشتن منابع علمی مناسب و قابل اطمینان میباشد. امروز میخواهم یک پایگاه مناسب را که میتوانند منابع مناسبی باشند در ارتباط با ایمنی و سلامتی غذا باشد معرفی نمایم..