تولید کنندگان ، وارد کنندگان و فروشندگان مواد افزودنی

Skip Navigation Linksصفحه اول > دوره های آموزشی صنایع غذایی

دوره های آموزشی صنایع غذایی


ثبت مشخصات دوره های آمورشی شما
اصول مدیریت و سرپرستیاصول مدیریت و سرپرستی
3
نام دوره: اصول مدیریت و سرپرستی
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 96/5/14 الی 96/5/15
سایت اینترنتی: http://irtci.com
تلفن: (021) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 3970000 ریال میباشد.
تعمیرات تخصصی دیگهای بخارتعمیرات تخصصی دیگهای بخار
3
نام دوره: تعمیرات تخصصی دیگهای بخار
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 96/5/18 الی 96/5/19
سایت اینترنتی: http://irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 3700000 ریال میباشد.
مسئولین دفاتر مدیران ( تکمیلی )مسئولین دفاتر مدیران ( تکمیلی )
3
نام دوره: مسئولین دفاتر مدیران ( تکمیلی )
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 96/5/21 الی 96/5/22
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com/
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 3440000 ریال میباشد.
مدیریت اسناد ، مدارک و فن بایگانیمدیریت اسناد ، مدارک و فن بایگانی
3
نام دوره: مدیریت اسناد ، مدارک و فن بایگانی
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 96/5/25 الی 96/5/26
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com/
تلفن: (021) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 3960000 ریال می باشد .
آیین نگارش و مکاتبات اداریآیین نگارش و مکاتبات اداری
3
نام دوره: آیین نگارش و مکاتبات اداری
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 96/5/28 الی 96/5/29
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com/
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 3500000 ریال می باشد .
اصول و فنون مذاکرات تجاریاصول و فنون مذاکرات تجاری
3
نام دوره: اصول و فنون مذاکرات تجاری
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 96/5/28 الی 96/5/29
سایت اینترنتی: http://irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 3930000 ریال می باشد
نظام آراستگی سازمان 5Sنظام آراستگی سازمان 5S
3
نام دوره: نظام آراستگی سازمان 5S
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 96/6/22 الی 96/6/22
سایت اینترنتی: http://irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 1800000 ریال می باشد
نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکناننکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان
3
نام دوره: نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 96/6/25 الی 96/6/25
سایت اینترنتی: http://irtci.com
تلفن: (021) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 2580000 ریال میباشد.
تشریح الزامات سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعیISO26000:210تشریح الزامات سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعیISO26000:210
3
نام دوره: تشریح الزامات سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعیISO26000:210
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 96/6/28 الی 96/6/29
سایت اینترنتی: http://irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 2520000 ریال می باشد
فروش مؤثر باتکیه براصول مذاکرهفروش مؤثر باتکیه براصول مذاکره
3
نام دوره: فروش مؤثر باتکیه براصول مذاکره
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: شرکت نصرکیفیت گستر
مکان برگزاری: درون سازمانی
تاریخ برگزاری: اول هر ماه الی بیستم هر ماه
سایت اینترنتی:
تلفن: (21) 6670-6871
فکس: (21) 6670-6871
توضیحات: این دوره با حداقل 5 وحداکثر10متقاضی بصورت درون سازمانی (درمحل شما) برگزارمیگردد.این دوره کاملا تخصصی وفقط مختص مدیران فروش وارشد سازمان میباشد وتحت حمایت آکادمی بین المللی QAL انگلستان برگزارودرپایان گواهی بین المللی به شرکت کنندگان اعطامیگردد.


بانک اطلاعات پخش کنندگان ، عمده فروشان و بنکداران محصولات غذایی
تبلیغ در سایت تبلیغ در سایت