تولید کنندگان ، وارد کنندگان و فروشندگان مواد افزودنی

Skip Navigation Linksصفحه اول > دوره های آموزشی صنایع غذایی

دوره های آموزشی صنایع غذایی


ثبت مشخصات دوره های آمورشی شما
12
قوانین کار و تامین اجتماعیقوانین کار و تامین اجتماعی
2
نام دوره: قوانین کار و تامین اجتماعی
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
تاریخ برگزاری: 1396/8/10 الی 1396/8/11
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 4160000 ریال میباشد .
تجارت الکترونیکتجارت الکترونیک
2
نام دوره: تجارت الکترونیک
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
تاریخ برگزاری: 1396/8/11 الی 1396/8/11
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 2260000 ریال میباشد .
آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQMآشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM
2
نام دوره: آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
تاریخ برگزاری: 1396/8/13 الی 1396/8/25
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 1520000 ریال میباشد.
مدیریت کنترل کیفیتمدیریت کنترل کیفیت
2
نام دوره: مدیریت کنترل کیفیت
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
تاریخ برگزاری: 1396/8/16 الی 1396/8/16
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 1900000 ریال میباشد.
مدیریت پساب و تصفیه فاضلاب های صنعتی در صنایع غذاییمدیریت پساب و تصفیه فاضلاب های صنعتی در صنایع غذایی
2
نام دوره: مدیریت پساب و تصفیه فاضلاب های صنعتی در صنایع غذایی
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
تاریخ برگزاری: 1396/8/20 الی 1396/8/21
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره 3880000 ریال میباشد
مدیریت بهره وری منابع انسانیمدیریت بهره وری منابع انسانی
2
نام دوره: مدیریت بهره وری منابع انسانی
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
تاریخ برگزاری: 1396/8/21 الی 1396/8/22
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 4150000 ریال میباشد.
اصول سرپرستیاصول سرپرستی
2
نام دوره: اصول سرپرستی
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
تاریخ برگزاری: 1396/8/22 الی 1396/8/22
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 2160000 ریال میباشد.
آشنایی با مدیریت بهداشت و ایمنی 45001آشنایی با مدیریت بهداشت و ایمنی 45001
2
نام دوره: آشنایی با مدیریت بهداشت و ایمنی 45001
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
تاریخ برگزاری: 1396/8/24 الی 1396/8/24
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره 2000000 ریال میباشد.
برنامه ریزی و کنترل تولیدبرنامه ریزی و کنترل تولید
0
نام دوره: برنامه ریزی و کنترل تولید
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
تاریخ برگزاری: 1396/8/24 الی 1396/8/25
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره 3520000 ریال میباشد .
الزامات سیستم مدیریت کیفیت در انبارداری نوینالزامات سیستم مدیریت کیفیت در انبارداری نوین
2
نام دوره: الزامات سیستم مدیریت کیفیت در انبارداری نوین
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳
تاریخ برگزاری: 1396/8/24 الی 1396/8/25
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 3331-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره 3960000 ریال میباشد
12


بانک اطلاعات پخش کنندگان ، عمده فروشان و بنکداران محصولات غذایی
تبلیغ در سایت تبلیغ در سایت