تولید کنندگان ، وارد کنندگان و فروشندگان مواد افزودنی

Skip Navigation Linksصفحه اول > دوره های آموزشی صنایع غذایی

دوره های آموزشی صنایع غذایی


ثبت مشخصات دوره های آمورشی شما
1234567
برنامه ریزی و کنترل تولیدبرنامه ریزی و کنترل تولید
3
نام دوره: برنامه ریزی و کنترل تولید
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: مرکز اَموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 الی 1398/02/05
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 4890000 ریال می باشد
اصول و فنون روابط عمومیاصول و فنون روابط عمومی
3
نام دوره: اصول و فنون روابط عمومی
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: مرکز اَموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/07 الی 1398/02/08
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 5100000 ریال می باشد
اصول کیفیت در مدیریت کاهش ضایعات تولیداصول کیفیت در مدیریت کاهش ضایعات تولید
3
نام دوره: اصول کیفیت در مدیریت کاهش ضایعات تولید
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: مرکز اَموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/10 الی 1398/02/10
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 2480000 ریال می باشد
کاربرد داده در سیستم مدیریت HSEکاربرد داده در سیستم مدیریت HSE
3
نام دوره: کاربرد داده در سیستم مدیریت HSE
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: مرکز اَموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/10 الی 1398/02/10
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 2600000 ریال می باشد
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی)شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی)
3
نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی)
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: مرکز اَموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 الی 1398/02/12
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 4860000 ریال می باشد
تعمیرات نگهداری و عیب یابی انواع پمپ های صنعتیتعمیرات نگهداری و عیب یابی انواع پمپ های صنعتی
3
نام دوره: تعمیرات نگهداری و عیب یابی انواع پمپ های صنعتی
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: مرکز اَموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 الی 1398/02/12
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 4900000 ریال می باشد
اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انباراصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار
3
نام دوره: اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: مرکز اَموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 الی 1398/02/11
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 2800000 ریال می باشد
تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانهاتحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها
3
نام دوره: تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: مرکز اَموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/12 الی 1398/02/12
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره 2300000 ریال می باشد
بهینه سازی مصرف آب در صنایع و کارخانجاتبهینه سازی مصرف آب در صنایع و کارخانجات
3
نام دوره: بهینه سازی مصرف آب در صنایع و کارخانجات
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: مرکز اَموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/24 الی 1398/02/25
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: شهریه این دوره مبلغ 3100000 ریال می باشد
فنون پذیرایی و تشریفاتفنون پذیرایی و تشریفات
3
نام دوره: فنون پذیرایی و تشریفات
کشور و شهر: ایران ، تهران
برگزار کننده: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری: مرکز اَموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/25 الی 1398/02/26
سایت اینترنتی: http://www.irtci.com
تلفن: (21) 8831-0113
فکس:
توضیحات: این دوره در تاریخ 12 الی 13 خرداد ماه نیز برگزار می گردد و شهریه این دوره مبلغ 2980000 ریال می باشد.
1234567


بانک اطلاعات پخش کنندگان ، عمده فروشان و بنکداران محصولات غذایی
تبلیغ در سایت تبلیغ در سایت