فرآورده های لبنی اتحادی وپسران (باباکوهی) - اطلاعات اولیه آگهی استخدام
0
محل فعالیت: گلپایگان
متن آگهی استخدام: به یک نفربازاریاب باسابقه کارحداقل سه سال درزمینه فروش محصولات لبنی محصولات لبنی در کل استانها نیازمندیم
تعداد بازدید: 652 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 127
Line
اطلاعات تماس فرآورده های لبنی اتحادی وپسران (باباکوهی)
نام فرد مسئول: علیرضااتحادی
تلفن همراه فرد مسئول:
تلفن ثابت: (31)5738-4397
فکس: (31)5738-4044
ایمیل شرکت: babakoohi20@yahoo.com
وب سایت شرکت:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1394/10/19
تاریخ آخرین تغییرات: 1394/10/20

Line
توضیحات بیشتر فرآورده های لبنی اتحادی وپسران (باباکوهی)