آزمایشگاه توان - اطلاعات اولیه شرکت
0
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: اندازه گیری ویتامین ها در مواد غذایی و مکمل ها ، تعیین مقدار روی و آهن و یوبی دکارنون در مکمل های غذایی
موضوع مجوز: همکار
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری: 4/12/83
تاریخ تمدید مجوز: 27/2/86 , 9/4/88
تعداد بازدید: 3995 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 5
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه توان
نام فرد مسئول: دکتر فرشید ابوالفتحی عراقی
تلفن همراه فرد مسئول:
آدرس: تهران ، میدان هفت تیر ، بزرگراه مدرس ، نبش خیابان زهره ، شماره 39 ، طبقه چهارم
تلفن: (21) 88848259-021 88842583-021 88846755
فکس:
سایت اینترنتی آزمایشگاه:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1391/06/25
تاریخ آخرین تغییرات:

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه توان