آزمایشگاه نوبل - اطلاعات اولیه شرکت
0
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: شیر و لبنیات ، روغن و چربی و آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی
موضوع مجوز: همکار
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری: 4/12/83
تاریخ تمدید مجوز: 5/3/86 , 9/6/88
تعداد بازدید: 3051 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 6
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه نوبل
نام فرد مسئول: مهندس محمد روحی لاله
تلفن همراه فرد مسئول:
آدرس: تبریز ، خیابان راه آهن ، ساختمان میلاد ، طبقه دوم ، واحد 207
تلفن: 0411 5513518-20-0411 5516727
فکس:
سایت اینترنتی آزمایشگاه:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1391/06/25
تاریخ آخرین تغییرات:

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه نوبل