آزمایشگاه دانا ژن پژوه - اطلاعات اولیه شرکت
4
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: در زمینه تقلبات غذایی با منشا دامی ، ، شناسایی موجودات تراریخته (GMO)
موضوع مجوز: آزمایشگاه همکار
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری: 91/05/4
تاریخ تمدید مجوز:
تعداد بازدید: 4430 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 89
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه دانا ژن پژوه
نام فرد مسئول: احسان انصاری دزفولی
تلفن همراه فرد مسئول: (912) 4708799
آدرس: تهران ، بلوار کشاورز ، نبش خیابان 16 آذر ، پلاک 78 ، ساختمان کمال الدین بهزاد ، طبقه هشتم ، واحد 811
تلفن: (21) 88978268
فکس: (21) 88978312
سایت اینترنتی آزمایشگاه: http://www.danagene.com
تاریخ ثبت اطلاعات: 1392/08/01
تاریخ آخرین تغییرات: 1392/08/12

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه دانا ژن پژوه