آزمایشگاه دکتر اولیاء و دکتر ایراجیان - اطلاعات اولیه شرکت
4
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: فوق تخصصی میکروبیولوژی مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و پروبیوتیک
موضوع مجوز: همکار سازمان غذا و دارو
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری: 1392/03/26
تاریخ تمدید مجوز:
تعداد بازدید: 5134 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 91
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه دکتر اولیاء و دکتر ایراجیان
نام فرد مسئول: مسئول فنی ، رحیم نصرتی
تلفن همراه فرد مسئول: (911) 2830915
آدرس: خیابان ولیعصر ، نبش چهارراه نیایش ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ، مجتمع آموزشی و پژوهشی نیایش ، آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی ، آزمایشگاه میکروبیولوژی و پروبیوتیک
تلفن: (21) 88194042
فکس: (21) 88194042
سایت اینترنتی آزمایشگاه: http://www.doilab.ir
تاریخ ثبت اطلاعات: 1392/10/28
تاریخ آخرین تغییرات: 1392/10/29

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه دکتر اولیاء و دکتر ایراجیان
1-انجام کلیه آزمون های نمونه های طرح PMS کشوری و استانی
2-انجام کلیه آزمونهای میکروبی و شیمیایی انواع مواد غذایی ، نوشیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و دارویی
3-انجام کلیه آزمایشات نمونه های شرکت های وارد کننده و صادر کننده کالا جهت اخذ مجوز و پروانه وزارت بهداشت
4-انجام آزمون های فوق تخصصی محصولات پروبیوتیک
5-بررسی اثرات ضد باکتریایی ، ضد قارچی و ضد ویروسی انواع محصولات آرایشی ، بهداشتی و ضدعفونی کننده ها
6-انجام آزمایش های تخصصی تعیین MIC ، MBC و کینتیک مرگ باکتری ها براساس آخرین استاندارد CSLI برای ضدعفونی کننده های بیمارستانی
7-کنترل کیفی محصولات مربوط به میکروب شناسی از قبیل محیط کشت ، کیت ، معرف ها ، دیسک های آنتی بیوتیک و غیره. ..
8-برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی
9-تهیه guidelines و guide cards میکروب شناسی
10-تعین تعرفه های واقعی آزمایشات میکروب شناسی
11-تهیه سویه های استاندارد مورد استفاده در آزمایشگاه های میکروب شناسی
12-تهیه برخی از اقلام پر مصرف آزمایشگاه های میکروبشناسی (معرف ها ، کیت های تشخیصی ، رنگ های میکروب شناسی ، محیط های کشت آماده و غیره..)
13-مشارکت در ارزیابی و نظارت بر واحد های تولیدی مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی