آزمایشگاه تجزیه کیمیانوین آزما - اطلاعات اولیه شرکت
2
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: آزمایشگاه تخصصی روغن ها و چربی های خوراکی ،
موضوع مجوز: انجام آزمون های تخصصی روغن زیتون
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری: -
تاریخ تمدید مجوز: -
تعداد بازدید: 2977 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 92
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه تجزیه کیمیانوین آزما
نام فرد مسئول: -
تلفن همراه فرد مسئول: -
آدرس: تهران ، پونک ، بلوار میرزابابایی ، بلوار عدل ، ساختمان پزشکان فتح ، واحد های 22 و 29
تلفن: (21) 4442-4057
فکس: (21) 4442-3952
سایت اینترنتی آزمایشگاه:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1392/12/12
تاریخ آخرین تغییرات: 1392/12/13

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه تجزیه کیمیانوین آزما