ثبت اخبار شرکت شما
فهرست کالاهای مجاز برای تبلیغ از طریق رسانه‌ها، اعلام شدفهرست کالاهای مجاز برای تبلیغ از طریق رسانه‌ها، اعلام شد
تاریخ: 1397/12/23
شماره: 22903
بازدید: 41

طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تبلیغات رسمی کالاها و خدمات مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری از طریق رسانه‌ های ارتباط جمعی، در صورت داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران مجاز خواهد بود.

فهرست کالاهای مجاز برای تبلیغ از طریق رسانه‌ها، اعلام شد به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، با توجه به ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی؛ تولید، تمرکز، توزیع و فروش فرآورده‌ های مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری، بدون علامت استاندارد ایران یا بدون تأیید این سازمان ممنوع بوده و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذکور، تبلیغات این کالاها منوط به داشتن پروانه یا تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران است.

در همین راستا، فهرست فرآورده‌ های مشمول اجرای استاندارد اجباری در حوزه شیمی و پتروشیمی مجاز برای تبلیغات در فایل پیوست قابل مشاهده است.
منبع خبر: سازمان ملی استاندارد
بانک اطلاعات پخش کنندگان ، عمده فروشان و بنکداران محصولات غذایی
تبلیغ در سایت تبلیغ در سایت