صنایع غذایی گلنوش
تاریخ ثبت اطلاعات این شرکت:
1388/08/08

کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت:
3217

تعداد بازدید از صفحه اختصاصی:
13320
صنایع غذایی گلنوش

3
رتبه این شرکت در سایت مرجع
3 x 10
صنایع غذایی گلنوش

محصولات تولیدی:
سس های سرد و گرم ، رب گوجه فرنگی ، کنسرو گوشتی ، نوشابه گازدار ، آب آشامیدنی
نام تجاری محصولات (برند):
گلنوش
فعال در صنعت:
کنسرو
سسهای سرد و گرم
ماءالشعیر ، نوشابه گازدار و آبمیوه گازدار

2018 - 1397 صنایع غذایی گلنوش

شرح محصولات تولیدی صنایع غذایی گلنوششرح محصولات تولیدی صنایع غذایی گلنوش
ردیف نام محصول برند نوع بسته بندی وزن خالص هر بسته
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
مسئولین و مدیران صنایع غذایی گلنوشمسئولین و مدیران صنایع غذایی گلنوش
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت سوابق کاری تلفن همراه ایمیل
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات صنایع غذایی گلنوشگواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات صنایع غذایی گلنوش
ردیف نام سند مرجع صادر کننده سند شرح سند تاریخ اخذ
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
تصاویر از مجموعه صنایع غذایی گلنوشتصاویر از مجموعه صنایع غذایی گلنوش
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
عضویت صنایع غذایی گلنوش در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجیعضویت صنایع غذایی گلنوش در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجی
از طرف شرکت تکمیل نگردیده استSkip Navigation Linksصفحه اول > بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی > اطلاعات تکمیلی