گوشتیران
تاریخ ثبت اطلاعات این شرکت:
1387/12/20

کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت:
5060

تعداد بازدید از صفحه اختصاصی:
13022
گوشتیران

4
رتبه این شرکت در سایت مرجع
4 x 25
گوشتیران

محصولات تولیدی:
سوسیس ، کالباس ، همبرگر ، ناگت ، گوشت بسته بندی
نام تجاری محصولات (برند):
گوشتیران
فعال در صنعت:
فراورده های گوشتی


2017 - 1396 گوشتیران

شرح محصولات تولیدی گوشتیرانشرح محصولات تولیدی گوشتیران
ردیف نام محصول برند نوع بسته بندی وزن خالص هر بسته
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
مسئولین و مدیران گوشتیرانمسئولین و مدیران گوشتیران
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت سوابق کاری تلفن همراه ایمیل
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات گوشتیرانگواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات گوشتیران
ردیف نام سند مرجع صادر کننده سند شرح سند تاریخ اخذ
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
تصاویر از مجموعه گوشتیرانتصاویر از مجموعه گوشتیران
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
عضویت گوشتیران در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجیعضویت گوشتیران در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجی
از طرف شرکت تکمیل نگردیده استSkip Navigation Linksصفحه اول > بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی > اطلاعات تکمیلی