حلوای شکری عقاب
تاریخ ثبت اطلاعات این شرکت:
1391/10/06

کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت:
5450

تعداد بازدید از صفحه اختصاصی:
12949
حلوای شکری عقاب

4
رتبه این شرکت در سایت مرجع
4 x 16
حلوای شکری عقاب

محصولات تولیدی:
حلوا شکری  و سنتی در اوزان مختلف ، ارده ، کنجد فرآوری شده ، روغن کنجد ، سس کنجد
نام تجاری محصولات (برند):
عقاب
فعال در صنعت:
سایر محصولات غذایی
روغن خوراکی

2018 - 1397 حلوای شکری عقاب

شرح محصولات تولیدی حلوای شکری عقابشرح محصولات تولیدی حلوای شکری عقاب
ردیف نام محصول برند نوع بسته بندی وزن خالص هر بسته
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
مسئولین و مدیران حلوای شکری عقابمسئولین و مدیران حلوای شکری عقاب
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت سوابق کاری تلفن همراه ایمیل
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات حلوای شکری عقابگواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات حلوای شکری عقاب
ردیف نام سند مرجع صادر کننده سند شرح سند تاریخ اخذ
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
تصاویر از مجموعه حلوای شکری عقابتصاویر از مجموعه حلوای شکری عقاب
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
عضویت حلوای شکری عقاب در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجیعضویت حلوای شکری عقاب در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجی
از طرف شرکت تکمیل نگردیده استSkip Navigation Linksصفحه اول > بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی > اطلاعات تکمیلی