تک ماشین - اطلاعات اولیه شرکت
3
خدمات قابل ارائه: تک ماشین
شرح خدمات: سیستم انبار ، کتابخانه موزه ای ، فقسه بندی متحرک انبار ، بایگانی متحرک و هوشمند ، انبار مکانیزه ، سیستم های موزه ای ، قفسه بندی اداری
موضوع فعالیت: متفرقه
تعداد بازدید: 446 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 158
Line
اطلاعات تماس تک ماشین
نام فرد پاسخگو: مدیرعامل: فریدون رشیدی
تلفن همراه فرد مسئول:
آدرس: خیابان نصر ، پلاک 13-طبقه 3
تلفن ثابت: (21) 8848-6583
فکس: (21) 8848-6586
ایمیل: info@techmachine.co
وب سایت: http://www.techmachine.co
تاریخ ثبت اطلاعات: 1393/04/09

Line
توضیحات بیشتر تک ماشین