گروه هنری یوتاپ - اطلاعات اولیه شرکت
3
خدمات قابل ارائه: عکاسی ، طراحی ، چاپ و خدمات پس از چاپ
شرح خدمات: ارائه خدمات عکاسی
ارائه خدمات طراحی گرافیک
ارائه خدمات طراحی بسته بندی
ارائه خدمات چاپ افست
ارائه خدمات چاپ لیبل
ارائه خدمات چاپ بسته بندی
موضوع فعالیت: چاپ و طراحی
تعداد بازدید: 353 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 189
Line
اطلاعات تماس گروه هنری یوتاپ
نام فرد پاسخگو: خانم پسیان
تلفن همراه فرد مسئول: (912) 202-0585
آدرس: تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان ملک ، کوچه ایرانیاد
تلفن ثابت: (21) 7763-8043
فکس:
ایمیل: hd.onsori@gmail.com
وب سایت:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1394/04/30

Line
توضیحات بیشتر گروه هنری یوتاپ