اطلاعات این شرکت به روز رسانی نشده است.

رتبه ترکیبی مرجع 3/41

لوگوی جهان شیمی

جهان شیمی

واردکننده اسید سیتریک خشک , پودر آگارآگار , آسپارتام , آسه سولفام , سوکرالوز , ...


02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152