انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران - اطلاعات اولیه شرکت
4
نام رئیس هیئت مدیره: مجتبی نائیلی
نام دبیر انجمن: محمدکاظم شکرکن
تعداد بازدید: 4285 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 23
Line
اطلاعات تماس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران
آدرس: تهران ، بلوار مرزداران ، انتهای اطاعتی جنوبی ، سمت راست مهدی اول ، پلاک 213 ، واحد 7
تلفن: (21) 8848-5356
تلفن همراه:
فکس: (21) 8848-5357
وب سایت: http://www.ifmma.ir
تاریخ ثبت: 1391/05/14
تاریخ آخرین ویرایش: 1394/10/16

Line
توضیحات بیشتر انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران


کلمات کلیدی