انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی ایران - اطلاعات اولیه شرکت
4
نام رئیس هیئت مدیره: فرهاد بشارت ، گی بانی ، تورج محبوبی ، ناصر رئیسی ، محمدرضا علوی
نام دبیر انجمن: پیمان فروهر
تعداد بازدید: 5719 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 36
Line
اطلاعات تماس انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی ایران
آدرس: تهران ، خیابان آفریقا ، خیابان سعیدی ، پلاک 96 ، طبقه 4 ، واحد 7
تلفن: (21) 22650445
تلفن همراه: (912) 3304864
فکس: (21) 22650443
وب سایت: http://www.irbwa.com
تاریخ ثبت: 1391/05/14
تاریخ آخرین ویرایش: 1396/07/01

Line
توضیحات بیشتر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی ایران
اهم فعالیت انجمن عبارت است از ساماندهی و حمایت کلیه واحد های فنی ، مهندسی ، مشاوران ، تولیدی ، بازرگانی در عرصه فرهنگ سازی ترویج ، ممیزی ، طراحی ، پیاده سازی ، تولید و تجهیز ادوات و ابزار و راهکارهای مناسب در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور بشرح ذیل میباشد. 1. 6. تلاش برای ساماندهی فعالیت اعضاء وبهبودکیفیت تولیدات وخدمات درجهت بهینه‌سازی مصرف انرژی درکشور. 2. 6. بازارسازی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قیمت ، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافتهای جهانی جهت نیل به اهداف انجمن. 3. 6. مشارکت گروهی در تصمیم ساز ی و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با فعالیت اعضاء در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق ایران. 4. 6. ایجاد ارتباط با مراکز قانونگذاری و دستگاههای اجرایی کشور بمنظور همکاری در تدوین قوانین ، آیین نامه ها و همچنین توسعه خصوصی سازی. 5. 6. ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیتهای اعضاء. 6. 6. ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن ، از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی. 7. 6. فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در انجمن. 8. 6. ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحد های عضو. 9. 6. انجام هر گونه فعالیتهای علمی ، تحقیقاتی با توجه به تکنولوژی روز دنیا برای نیل به اهداف انجمن. 10. 6. حضور در مراجع قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری حوزه انرژی کشور و ایفای نقش موثر در جهت نیل به هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور. 11. 6. کمک به تحقق هدفهای کمی و کیفی تعیین شده برای ارائه خدمات موضوع انجمن. 12. 6. حمایت از منافع مشترک اعضاء. 13. 6. ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء. 14. 6. تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش اهداف انجمن را فراهم میکند. 15. 6. جلوگیری از انجام رقابتهای ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق ضوابط کمیته انظباطی اتاق ایران. 16. 6. هماهنگی و همکاری مستمر و ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، وزارت نیرو ، وزارت نفت و سایر سازمانهای ذیربط. 17. 6. همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مراکز تحقیقاتی و دیگر سازمانهای ذیربط بمنظور تدوین استاندارد تولیدات داخلی و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات و یا خدمات اعضاء. 18. 6. تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و یا خدمات فنی و مهندسی ، ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت بهره‌گیری مناسب از بازارها ، خصوصا بازارهای منطقه مانند ECO و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی. 19. 6. مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز تولید کالاها و خدمات موضوع فعالیت انجمن و کنترل آن از طریق تاسیس شرکتهای بازرسی. 20. 6. کوشش در جهت رفع اختلافات فیمابین اعضاء و عندالزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران. 21. 6. معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز. 22. 6. اجرای آن دسته از وظایف نظارتی مرتبط با تولید و خدمات که وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی به انجمن تفویض مینماید. 23. 6. تهیه گزارشات حداقل هر یک سال یک بار از عملکرد انجمن و ارزیابی آن ، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهادات ، راه حلهای اجرائی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران. 24. 6. ارائه پیشنهادهای اجرائی جهت رفع مشکلات تولید و ارائه گروه کالائی و یا خدماتی موضوع فعالیت انجمن مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع. 25. 6. برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشها و میزگردهای تخصصی و همچنین حضور در همایشها ی مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت انجمن‌. 26. 6. برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف انجمن. 27. 6. کوشش برای جذب سرمایه ، فن آوری ، مدیریت ، دانش فنی ‌و نیروی انسانی ماهر داخلی و خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های فعالیت انجمن. 28. 6. الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران. 29. 6. کوشش برای توسعه منابع انسانی ، آموزش و مدیریت دانایی سازمان در شرکتهای عضو.