مقاصد صادرات میوه‌ و تره‌ بار ایران چه کشورهایی هستند

  • 1398/10/09
  • 572 بازدید

سه کشور عراق ، امارات و روسیه به ترتیب با واردات 921، 153 و 130 میلیون دلار از محصولات میوه و تره‌بار ایران در صدراولین واردکننده های محصولات تره‌ بار از ایران قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در 12 ماه سال 1397 در مجموع 1589 میلیون دلار به وزن 4077 هزار دلار میوه و تره‌ بار صادر شد.

با توجه به میزان صادرات محصولات میوه و تره‌ بار در 12 ماه سال 1396 به ارزش 1181 میلیون دلار و به وزن 3736 هزار تن به لحاظ ارزشی صادرات این محصولات در سال 97 نسبت به سال 96 به لحاظ ارزشی 35 درصد و به لحاظ وزنی 9 درصد افزایش داشته است.

این گزارش می‌افزاید: عراق، امارات و روسیه 3 مقصد اول صادرات محصولات میوه‌ و تره‌بار در سال 97 بوده است، بطوری که از 1589 میلیون دلار صادرات محصولان میوه و تره بار ایران به کشورهای مختلف 921 میلیون دلار محصولات میوه و تره‌بار به عراق و 153 میلیون دلار به امارات و 130 میلیون دلار به روسیه صادر شده است.

گفتنی است میزان صادرات محصولات میوه و تره‌بار در 12 ماهه سال 1396 به کشور عراق 596 میلیون دلار و افغانستان 135 میلیون دلار و روسیه 103 میلیون دلار بوده است.

به گزارش فارس در سال 1397 میزان صادرات گوجه فرنگی به کشور عراق به ارزش 169 میلیون دلار و در سال 1396 میزان صادرات این محصول به این کشور به ارزش 101 میلیون دلار بوده است.

در سال 97 ایران 22 میلیون دلار گوجه فرنگی به روسیه و 19 میلیون دلار از این محصول را به امارات صادر کرده است، البته در سال 96 دومین مقصد صادرات گوجه فرنگی ایران کشور افغانستان بوده که 21 میلیون دلار گوجه فرنگی ایران را خریدار کرده و پاکستان هم با واردات 10 میلیون دلار گوجه فرهنگی ایران سومین مقصد صادراتی این محصول بوده است.

به گزارش فارس کشور عراق در سال‌های 96 و 97 مقصد اول صادرات محصولات دیگری مانند هندوانه، سیب درختی، خیار و سیب زمینی نیز بوده است.

روسیه در سال 97، 14 میلیون دلار خیار از ایران و در سال 96، 20 دلار از این محصول را از ایران خریداری کرده است.خبرگزاری فارس02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152