رتبه ترکیبی مرجع 3/16

لوگوی پارس تجارت یوسفی

پارس تجارت یوسفی

وارد کننده ، فروشنده پودر وانیل ، منوگلیسیرید ، لسیتین مایع ، منو دی گلیسیرید ، متا بی سولف ... با برند فیسمر آلمان ،ایفکور ترکیه ،سونار ترکیه ، پال ماتای اندونزی