رتبه ترکیبی مرجع 2/11

لوگوی تعاونی 67 خوی

تعاونی 67 خوی

تولید کننده اسید سدیم پیرو ، پودر خامه ، فروتیل ، کرمفیل ، ژل کیک ، پودر کیک ، بهب ...