رتبه ترکیبی مرجع 3/10

لوگوی دیباماندگار

دیباماندگار

تولید کننده انواع ژل کیک ، بکینگ پودر ، فیلینگ آماده مصرف ،فیلینگ در طعمهای مختلف، ... با برند ماتریکس