رتبه ترکیبی مرجع 4/31

لوگوی شرکت فرآوری فروکتوز ناب

شرکت فرآوری فروکتوز ناب

تولید کننده فروکتوز، گلوکز، مالتوز، مالتو دکسترین، دکستروز، نشاسته ذرت، گلوتن ذرت ... با برند فروکتوز ناب