لوگوی  SGS in Iran

 SGS in Iran

SGS provides inspection, testing, certification and verification servi ...
خدمات  SGS in Iran

SGS provides inspection, testing, certification and verification services to ensure that products, services and systems meet quality, safety and performance standards. Activities: Certification, Inspection, Outsourcing, Risk Management, Testing, Technical Consultancy, Training. Business Lines: Agriculture, Automotive, Consumer Testing, Environment, Governments and Institutions, Industrial, Life Science, Minerals, Oil, Gas and Chemicals, Systems and Services Certification


آدرس و اطلاعات تماس


کاربر محترم شما هنوز ثبت‌نام نکره‌اید. اعضاء محترم سایت این امکان را دارند تا از اطلاعات کامل تماس و آدرس کارخانه ، دفتر مرکزی و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. به جمع اعضای صنایع غذایی بپیوندید. اگر از اعضای هستید وارد شوید.
 SGS in Iran با کد 39 در تاریخ 1389/06/17 در این سایت اطلاعات خود را ثبت و با دریافت رتبه 4 از مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران تاکنون 5907 بازدیدکننده داشته است. اطلاعات این شرکت در تاریخ 1393/04/29 بروزرسانی شده است.
02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152