رتبه ترکیبی مرجع 4/23

لوگوی تجهیزات آزمایشگاهی تبریز (تاتکو)

تجهیزات آزمایشگاهی تبریز (تاتکو)

واردکننده دستگاه های آزمایشگاهی ، دستگاه های عمومی ، دستگاه های اندازه گیری ، شیشه آلات ، مواد شیمیا ...

02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152