رتبه ترکیبی مرجع 3/28

لوگوی صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

تامین کننده و تولید کننده حبوبات شامل:انواع عدس، لپه، نخود، انواع لوبیا، ماش ...