اطلاعات این شرکت به روز رسانی نشده ومعتبر نمی باشد.

رتبه ترکیبی مرجع 3/13

لوگوی شرکت پخش بهرست

شرکت پخش بهرست

پخش کننده سوسیس ، کالباس ، پنیرپیتزا ، خیارشور ، سس ، قارچ ، ذرت ، فلافل ، همبرگ ...