اطلاعات این شرکت به روز رسانی نشده و معتبر نمی باشد.

رتبه ترکیبی مرجع 3/12

لوگوی شرکت پخش کسرا

شرکت پخش کسرا

پخش کننده برنج ایرانی ، برنج هندی ، کنسرو نخود سبز ، دانه ذرت ، نبات ، قند و شک ...