این شرکت تغییر کاربری داده و در زمینه بسته بندی مواد غذایی فعالیت دارد .

رتبه ترکیبی مرجع 3/17

لوگوی پخش شادینو

پخش شادینو

پخش کننده سیاه دانه ، کنسرو زیتون ، زعفران سرگل ، سویا ، ترشی مخلوط ، ترشی سیر ، ...