این شرکت از سال 1391 تعطیل و غیرفعال می باشد.

رتبه ترکیبی مرجع 0/0

لوگوی شرکت پخش حافظ

شرکت پخش حافظ

پخش کننده خرید و فروش انواع برنج پاکستانی ...