اطلاعات این شرکت به روز رسانی نشده و معتبر نمیباشد.

رتبه ترکیبی مرجع 2/20

لوگوی پارس افق هیرکانیا

پارس افق هیرکانیا

پخش کننده عسل ، کنسروجات ، حبوبات ، ذغال ، شانسی ، ترشیجات ، شکر پنیر ، شیرین گن ...