انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران - اطلاعات اولیه شرکت
4
نام رئیس هیئت مدیره:
نام دبیر انجمن: مهندس محمد قبله
تعداد بازدید: 5753 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 11
Line
اطلاعات تماس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران
آدرس: میدان فلسطین ، خیابان طالقانی غربی ، جنب کلانتری ، پلاک 399
تلفن: 021 88980916-19 / 021 88984601-4
تلفن همراه:
فکس: (21) 88944381
وب سایت: http://www.ivoi.ir
تاریخ ثبت: 1391/05/12
تاریخ آخرین ویرایش: 1393/01/18

Line
توضیحات بیشتر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران