سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور - اطلاعات اولیه شرکت
4
نام رئیس هیئت مدیره: مهندس موحدیان عطار
نام دبیر انجمن:
تعداد بازدید: 2691 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 48
Line
اطلاعات تماس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
آدرس: تهران – بلوار کشاورز – خیابان برادران شهید عبداله زاده – کوچه شهید شهرستمی – شماره۲
تلفن: (21) 8895-2358
تلفن همراه: -
فکس: (21) 8895-2146
وب سایت: http://iaeo.org/
تاریخ ثبت: 1393/03/17
تاریخ آخرین ویرایش: 1393/03/17

Line
توضیحات بیشتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور


کلمات کلیدی