انجمن علوم و صنایع غذایی ایران - اطلاعات اولیه شرکت
4
نام رئیس هیئت مدیره: دکتر سید محمد حسینی
نام دبیر انجمن: آقای دکتر عزیزی
تعداد بازدید: 5217 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 5
Line
اطلاعات تماس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
آدرس: تهران، اشرفی اصفهانی، مرزداران، خیابان ابراهیمی، برج الوند، طبقه پنجم شمالی، واحد ۵۰۲
تلفن: 021۴۴۲۹۳۴۵۰
تلفن همراه:
فکس:
وب سایت: http://www.ifsta.ir
تاریخ ثبت: 1391/05/12
تاریخ آخرین ویرایش: 1394/10/16

Line
توضیحات بیشتر انجمن علوم و صنایع غذایی ایران


کلمات کلیدی