Skip Navigation Linksصفحه اول > همایشهای داخلی و خارجی صنعت غذا

همایشهای داخلی و خارجی صنعت غذا


ثبت مشخصات شرکت شما
 
اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازیاولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
موضوع همایش: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
برگزار کننده: دانشگاه جیرفت، انجمن گیاهان دارویی ایران
نحوه برگزاری: حضوری
کشور و شهر: ایران - جیرفت
مکان برگزاری: جیرفت، کیلومتر ۸ بزرگراه خلیج فارس، دانشگاه جیرفت، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
تاریخ برگزاری: 1400/08/19 الی 1400/08/20
سایت اینترنتی: http://civilica.com
تلفن: 09112246898
فکس: 03443347065
پنجمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایرانپنجمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
موضوع همایش: پنجمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
برگزار کننده: مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
نحوه برگزاری: حضوری
کشور و شهر: ایران - تهران
مکان برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 1400/08/26 الی 1400/08/26
سایت اینترنتی:
تلفن: 02188816395
فکس: 09399511074
ششمین همایش ملی زعفرانششمین همایش ملی زعفران
موضوع همایش: ششمین همایش ملی زعفران
برگزار کننده: مجتمع آموزش عالی گناباد
نحوه برگزاری: حضوری
کشور و شهر: ایران - گناباد
مکان برگزاری: گناباد
تاریخ برگزاری: 1400/08/26 الی 1400/08/27
سایت اینترنتی: http://civilica.com
تلفن: 05157229701
فکس:
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
موضوع همایش: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزار کننده: دبيرخانه دائمی كنفرانس
نحوه برگزاری: حضوری
کشور و شهر: ایران - تهران
مکان برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 1400/08/27 الی 1400/08/27
سایت اینترنتی: http://civilica.com
تلفن: 02144233266
فکس:
ششمین همایش ملی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیستششمین همایش ملی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
موضوع همایش: ششمین همایش ملی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزار کننده: انجمن فناوری افق های نوین
نحوه برگزاری: حضوری
کشور و شهر: ایران - تهران
مکان برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 1400/09/25 الی 1400/09/25
سایت اینترنتی: http://civilica.com
تلفن: 02177490953
فکس:
هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانهفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
موضوع همایش: هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزار کننده: موسسه برگزار كننده همايش های توسعه محور دانش و فناوری سام ايرانيان
نحوه برگزاری: حضوری
کشور و شهر: ایران - تهران
مکان برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 1400/10/30 الی 1400/10/30
سایت اینترنتی:
تلفن: 02177033590
فکس: 09035965383
سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتاتسومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
موضوع همایش: سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسی توسعه فناوری
نحوه برگزاری: حضوری
کشور و شهر: ایران - تهران
مکان برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 1400/10/30 الی 1400/10/30
سایت اینترنتی: http://civilica.com
تلفن: 02188816395
فکس: 09399511074
کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذاییکنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
موضوع همایش: کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
برگزار کننده: دانشگاه آزاد واحد اراک
نحوه برگزاری: حضوری
کشور و شهر: ایران - اراک
مکان برگزاری: اراک
تاریخ برگزاری: 1400/11/24 الی 1400/11/24
سایت اینترنتی: http://civilica.com
تلفن: 09216941737
فکس:
دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشکدومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
موضوع همایش: دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
برگزار کننده: دانشگاه فسا
نحوه برگزاری: حضوری
کشور و شهر: ایران - فسا
مکان برگزاری: فسا
تاریخ برگزاری: 1400/11/27 الی 1400/11/28
سایت اینترنتی: http://civilica.com
تلفن: 07153151000
فکس: 07153151000
ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
موضوع همایش: ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
نحوه برگزاری: حضوری
کشور و شهر: ایران - همدان
مکان برگزاری: همدان
تاریخ برگزاری: 1400/11/28 الی 1400/11/28
سایت اینترنتی: http://civilica.com
تلفن: 09184441762
فکس:
12