Skip Navigation Linksصفحه اول > اخبار صنایع غذایی

اخبار صنایع غذایی: افزایش تولید دام و طیور


بازگشت به فهرست اصلی بایگانی اخبار ثبت اخبار شرکت شما
برای افزایش تولید دام و طیور، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است برای افزایش تولید دام و طیور، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است
برای افزایش تولید دام و طیور، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ادامه روند تولیدات دام و طیور کشور امری اجتناب ناپذیر است اما انتظار می‌رود برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این اصلاح یارانه‌ای به طور تدریجی انجام شود.