Skip Navigation Links


ذخیره‌ سازی روغن خام

 

ظرفیت ذخیره‌ سازی روغن خام کشورافزایش یافت

  • 1401/09/07
  • 198 بازدید

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: با بهره‌ برداری از دو مجتمع جدید ذخیره‌ سازی، ظرفیت نگهداری روغن خام نباتی کشور به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن می رسد.

ظرفیت ذخیره‌ سازی روغن خام در کشور افزایش یافت

  • 1401/06/30
  • 233 بازدید

مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با افزایش ۱۲۵ هزارتنی ظرفیت ذخیره سازی، مجموع ظرفیت ذخیره روغن خام کشور به یک میلیون و ۳۷۸ هزارتن می رسد.

رسوب ٢۶٠ هزار تن روغن در بنادر/ صنایع روغن با کمبود پالم مواجهند

  • 1400/08/05
  • 425 بازدید

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفت: بلاتکلیفی دولت در خصوص نرخ ارز و نحوه تخصیص آن در شش ماهه دوم برای صنعت روغن نباتی مشکل ساز می شود.