قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای تعیین شد

  • 1400/01/14
  • 418 بازدید

شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک از کشاورزان برای سال ۱۴۰۰ را کیلویی ۶۶۹۰ تومان اعلام کرد.

 شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست ‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای را به تصویب رساند.


قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل است:


۱) قدرالسهم کارخانجات چای بابت بهای برگ سبز چای معادل ۷۵ درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می‌گردد. معادل ۵ درصد بهای برگ سبز چای از محل ظرفیّت‌های قانون بودجه سالانه بابت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور اختصاص می‌یابد.


۲) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب‌نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت نماید.


۳) صادرات چای و فرآورده‌های آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه آزاد است.


تبصره: با توجه به عدم تخصیص ارز دولتی به چای وارداتی، اخذ مجوز از پژوهشکده چای مبنی بر تشخیص ایرانی بودن چای برای صادرات الزامی نمی‌باشد.


۴) سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق در فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای و جلوگیری از انحراف یارانه‌ای پرداخت دولت، اقدامات موردنیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری‌های لازم را جهت ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات به زراعی، بهبود فرآوری و اصلاح ساختار کارخانه‌های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیّت‌های صندوق توسعه چای کشور به عمل آورد.
مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152