ثبت اخبار شرکت شما
کشت پنبه در کشور آغاز شدکشت پنبه در کشور آغاز شد
تاریخ: 1400/02/09
شماره: 30730
بازدید: 115

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی از آغاز کشت پنبه در استان‌های پنبه کاری کشور خبر داد و گفت: پیش‌ بینی می‌شود که ۳۲۷ هزار تن وش پنبه در سال جاری تولید شود.

کشت پنبه در کشور آغاز شد

ابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی اظهارکرد: در سال جاری کشت پنبه در سطح ۱۱۵ هزار هکتار برای تولید ۳۲۷ هزارتن وش پنبه برنامه ریزی شده است.وی با اشاره به اینکه در این برنامه شاهد رشد ۱۶ درصدی در سطح کشت خواهیم بود، پیش بینی کرد: تولید نیز با افزایش سطح کشت و بهبود عملکرد در واحد سطح به رشد ۲۱ درصدی خواهد رسید.مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که استان های گلستان، خراسان رضوی، فارس، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان جنوبی از استان‌های عمده کشت پنبه در کشور هستند، تصریح کرد: پروژه های بهبود تغذیه زراعت پنبه، توسعه مکانیزاسیون، افزایش بهره وری آب، گیاه پزشکی و سایر پروژه های فنی برای رسیدن به برنامه تولید، طراحی شده است.هزارجریبی خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت پنبه تولیدی نیز از برنامه های کشت و تولید سال جاری است. اکنون سالیانه ۲۷۰ هزارتن وش پنبه در سطح ۹۸ هزار و ۵۰۰ هکتار در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۱۲۰ هزار تن یعنی یک‌سوم آن، پنبه مورد مصرف در صنعت است.در حالی که نیاز سالیانه صنعت و ظرفیت جذب پنبه کشور ۲۵۰ هزار تن است، بنابراین بخش قابل توجهی از پنبه مورد نیاز صنعت از محل واردات از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و هند تامین می‌شود که عمده واردات از ازبکستان است.همچنین محصول پنبه در سطح ۱۸ استان کشور کشت می‌شود، اما کشت عمده این محصول مربوط به استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، فارس و اردبیل است. 


منبع خبر: مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران