ثبت اخبار شرکت شما
چین دوم برگ سبز چای از اواخر خرداد ماه آغاز می شودچین دوم برگ سبز چای از اواخر خرداد ماه آغاز می شود
تاریخ: 1400/03/18
شماره: 30793
بازدید: 54

رئیس سازمان چای کشور از آغاز چین دوم برگ سبز چای از اواخر خرداد ماه خبر داد.

چین دوم برگ سبز چای از اواخر خرداد ماه آغاز می شود

حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور، از آغاز چین دوم برگ سبز چای از اواخر خرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: تا به امروز بالغ بر ۵۴ هزار تن برگ سبز چای خریداری شده است.وی ارزش خرید برگ سبز چای تا به امروز را 348 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون ٢۵٩میلیارد تومان معادل ٧۴.۴ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده و قدرالسهم دولت نیز تا پایان اردیبهشت ماه به مبلغ ٨۶ میلیارد تومان تسویه شده است.جهانساز تاکید کرد: تاکنون ۴۵٧٠٧ تن برگ سبز چای درجه یک (۸۳.۷درصد) و ٨٨٧٣تن برگ سبز چای درجه دو (١۶.٣درصد) خریداری شده است.رئیس سازمان چای کشور با اشاره به احیای باغات رها شده چای، اذعان کرد: در صورت تصویب برنامه پنج ساله اصلاح و احیای باغات رها شده و تامین منابع مالی ارزان قیمت با دوره تنفس برای بازپرداخت، هر سال 1700 تا 2 هزار هکتار از باغات چای رها شده به چرخه تولید باز خواهد گشت. 


منبع خبر: مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران