ثبت اخبار شرکت شما
تولید میگوی بیشتر با توسعه فناوری‌های آبتولید میگوی بیشتر با توسعه فناوری‌های آب
تاریخ: 1400/04/22
شماره: 30878
بازدید: 298

ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌ زیست معاونت علمی و فناوری اعلام کرد که طرحی در راستای تولید میگوی بیشتر با استفاده از فناوری در حال اجرا است.

تولید میگوی بیشتر با توسعه فناوری‌های آب

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تولید میگو با کمک فناوری‌های مدرن، در کشور توسعه می‌یابد. در همین راستا، روش های مدرن و فناورانه تولید متراکم آبزیان (سخت پوستان) گسترش می‌یابد. در این روشها به دلیل تحت کنترل بودن شرایط تولید، ریسک بروز بیماری به حداقل می‌رسد.در این روش به دلیل تحت کنترل بودن شرایط تولید، ریسک بروز بیماری به حداقل می‌رسد و تعویض آب هم کاهش می‌یابد به همین دلیل میزان آلودگی محیط‌ زیست کمتر می‌شود.در این مدل، دفعیات میگو همراه با غذای خورده نشده توسط باکتری های موجود مصرف می‌شود و تولید فلاک می‌کند، فلاک‌های تولید شده توسط میگو به عنوان غذا مصرف می‌شوند و این کار بهبود ضریب تبدیل غذایی را به دنبال دارد.اجرای این طرح مزایایی چون «بومی‌سازی و تجاری‌سازی روش بیوفلاک در تولید متراکم میگو»، «توسعه فناوری و تجاری سازی مزارع هوشمند پرورش میگو»، «توسعه کسب‌ وکار پرورش میگو به صورت گلخانه‌ای در مناطق کم برخوردار»، «ترویج کسب و کارهای عرضه آبزیان به صورت تازه»، «توسعه شرکت‌های مشاوره‌ای برای آموزش و راه‌اندازی سیستم بیوفلاک» و «توسعه شرکت ها و تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات آبزی پروری» به دنبال دارد.


منبع خبر: مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران