ثبت اخبار شرکت شما
 ۸ میلیون تن گندم برای کسری نیاز وارد کشور شد ۸ میلیون تن گندم برای کسری نیاز وارد کشور شد
تاریخ: 1400/05/04
شماره: 30909
بازدید: 117

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: دولت همانند دیگر کشور‌ها باید از بخش آرد و نان حمایت کند به طوریکه یارانه نان از جیب کشاورز پرداخت نشود.

 ۸ میلیون تن گندم برای کسری نیاز وارد کشور شد

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بیان کرد: گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک، حلقه پایانی آن آرد و نان است که در تمامی کشورها مورد حمایت دولت ها بوده است و ما هم نمی توانیم یارانه نان ارزان به مردم را از جیب تولیدکننده پرداخت کنیم.مقام مسئول گفت: دولت همانند دیگر کشورها باید از تولید و مصرف کننده حمایت هدفمند داشته باشد تا چنانچه یارانه ای به نان داده می شود، از جیب دولت پرداخت شود چرا که پرداخت از جیب کشاورز، تولید را دچار مشکل می کند.حسینی اظهار کرد: در مواقعی که تولید دچار نقصان می شود، واردات به مراتب سخت تر می شود چرا که در شرایط فعلی تحریم واردات می تواند ابزار فشاری برای کشورهایی شود که رابطه نامناسب با کشور ما دارند، از این رو حمایت جامع از تولید گندم به منظور جلوگیری از ابزار فشار به کشورهای متخاصم امری ضروری است.وی با بیان اینکه پتانسیل دستیبابی به خودکفایی مجدد در کشور وجود دارد،اذعان کرد: با وجود شرایط خشکسالی و مشکلات کم آبی به سهولت می توان تولید گندم را مدیریت کرد و تنها اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در سال های اخیر منجر به بی رغبتی کشاورزان و کاهش تولید شده است.حسینی با اشاره به اینکه بخشی از کاهش تولید گندم به مشکلات خشکسالی و کم بارشی ها باز می گردد، تصریح کرد: برای رسیدن به خودکفایی، نگاه بودجه ای از تولید گندم باید برداشته شود و صرفا نگاه به این بخش باید حمایت جامع از تولیدکننده باشد و همواره این قول را می دهیم که کشاورزان در شرایط بد اقلیمی، امکان تولید به اندازه نیاز کشور را دارند.مشاور ارشد نظام صنفی  کشاورزی و منابع طبیعی درباره آخرین وضعیت واردات گندم تاکید کرد: امسال به دلیل اتخاذ تصمیمات نادرست در چند سال اخیر، کاهش تولید بیشتری اتفاق افتاد که همین امر موجب شد تا بخشی از گندم مورد نیاز از طریق واردات تامین شود که این امر در شرایط تحریم کمی دشوار است. برآوردها حاکی از آن است که ۷ تا ۸ میلیون تن کسری نیاز کشور باید وارد شود چرا که میزان تولید و خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت محسوسی داشته است.


منبع خبر: مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران