ثبت اخبار شرکت شما
قرارداد انتقال دانش گندم صدرا به بخش خصوصی امضا شدقرارداد انتقال دانش گندم صدرا به بخش خصوصی امضا شد
تاریخ: 1401/01/25
شماره: 32513
بازدید: 152

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از امضای قرارداد انتقال دانش فنی تولید و تکثیر رقم گندم صدرا به بخش خصوصی خبرداد.

قرارداد انتقال دانش گندم صدرا به بخش خصوصی امضا شد

شنود علیزاده»، رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ،  با بیان اینکه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از مشارکت شرکت‌های خصوصی برای عقد قرارداد تکثیر ارقام محصولات زراعی دیم استقبال می‌کند، افزود: با امضای قرارداد ۵ ساله واگذاری امتیاز انحصاری و موقت رقم پُر پتانسیل گندم دیم صدرا به اتحادیه تعاونی روستایی در استان همدان موافقت کرد.


رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تصریح کرد: این قراردادها در راستای انتقال دانش فنی و بهره‌مندی از پتانسیل‌های بخش خصوصی در امر تولید و تکثیر بذر انجام می‌شوند.


بنابر این گزارش، شرکت‌های متقاضی این رقم برای استان‌های دیگر می‌توانند جهت مشارکت و عقد قرارداد در تکثیر این رقم و ارقام دیگر محصولات زراعی دیم این موسسه اقدام کنند. در حال حاضر موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با احتساب واگذاری رقم فوق دارای ۷۰ قرارداد فعال تکثیر بذر ارقام جدید گندم، جو، نخود، عدس، ماشک و گلرنگ با شرکت‌های خصوصی است و از مشارکت تمام شرکت‌های فعال در این زمینه استقبال می‌کند.


منبع خبر: خبرگزاری ایرنا