ساخت دستگاه تشخیص کیفیت برگ سبز چای نهایی می‌شود

  • 1399/02/28
  • 406 بازدید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان تکمیل پروژه ساخت دستگاه تشخیص کیفیت برگ سبز چای را از اهداف و چشم‌اندازهای این دانشگاه در سال ۹۹ دانست.

سیروس بیدریغ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، تکمیل پروژه تشخیص کیفیت برگ سبز چای را از اهداف این دانشگاه در سال ۹۹ دانست و گفت: «تکمیل نهایی پروژه ساخت دستگاه تشخیص کیفیت برگ سبز چای که به علت شیوع کرونا به تعویق افتاده است از اهداف مهم در سال ۹۹ است که با پایان این طرح، تحول کیفی در صنعت چای کشور رخ خواهد داد.»

سازمان چای کشور به ‌عنوان دستگاه مباشر، مسئول خرید و تحویل ‌گیری برگ سبز چای، به نرخ خرید تضمینی از کشاورزان و تحویل آن به کارخانجات چای ‌سازی تعیین شده است. سازمان چای مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی و اقدامات مورد نیاز برای ارتقای کیفیت برگ سبز چای، پیگیری‌های لازم را در راستای ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات به زراعی، بهبود فرآوری و اصلاح ساختار کارخانه ‌های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی این محصول انجام دهد.

براین اساس، طبق وظایف محوله، سازمان چای کشور به منظور مدیریت مناسب برای افزایش کیفیت برگ سبز چای خریداری شده توسط ناظران ذی‌ربط، عدالت در خرید تضمینی و بالابردن میزان دقت، طرح پیشنهادی خود مبنی بر «سیستم هوشمند ارزیابی کیفیت برگ سبز چای» را با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان تهیه و تاکنون یک نسخه اولیه از آن را در سال گذشته آزمایش کرده است.خبرگزاری تیترشهر