کاهش مصرف آب با حسگرهای هوشمند کشاورزی

  • 1399/03/27
  • 433 بازدید

یکی از معضلات کشاورزی در شرایط کم‌ آبی، مدیریت منابع آبی است که به تازگی با حسگرهای هوشمند مدیریت مصرف آب کشاورزی در حال برطرف شدن است.

به گزارش شفاف، کنترل منابع آبی برای کشاورزی در شرایط فعلی جهان اهمیت زیادی دارد، چراکه معضل کم ‌آبی در حال افزایش است و باید با ابزار تکنولوژی امکان مدیریت این منبع با ارزش فراهم شود.

محققان استرالیایی هم به دنبال این موضوع حسگر هوشمندی برای مدیریت مصرف آب کشاورزی طراحی کرده‌اند که با اندازه ‌گیری دما و رطوبت محلی در هر 15 دقیقه محصولات کشاورزی را بررسی کرده و میزان آب مورد نیاز آنها را برآورد می‌کند.

اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این حسگرهای هوشمند به یک مرکز تحلیل اطلاعات ارسال می‌شود و ارزیابی‌ های دقیق در آنجا صورت می‌گیرد. این سیستم ارزیابی دیتاهای دریافتی از پیش ‌بینی آب و هوا را هم در محاسبات خود در نظر گرفته و در نهایت مقدار نیاز محصولات زراعی به آب طی هفت روز آتی را پیش بینی می‌کند.

این محصول هنوز وارد فرآیند تجاری ‌سازی نشده است.خبرگزاری شفاف