40 هزار تن برگ سبز چای خرید تضمینی شد

  • 1400/02/22
  • 688 بازدید

رئیس سازمان چای گفت: بنابر آخرین آمار تاکنون ۴۰ هزار و ۹۸۹ تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تاکنون ۴۰ هزار و ۹۸۹ تن برگ سبز چای به ارزش بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات به حساب تولیدکنندگان واریز شده است.


او با اشاره به اینکه برداشت چین اول برگ سبز چای به اتمام نرسیده است، گفت: با پایان چین اول برگ سبز چای در روزهای آتی و انجام‌ محاسبات مابقی مطالبات به حساب چایکاران واریز خواهد شد.


به گفته جهان ساز، ۹۵ درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و ۵ درصد درجه ۲ است.


مقام مسئول اذعان کرد: با توجه به خشکسالی اواخر اسفند و فروردین و آغاز برداشت برگ سبز از ابتدای اردیبهشت امکان محاسبه میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل زود است.


قیمت جدید خرید برگ سبز چای اعلام شد


وی با اشاره به اینکه ۱۳۶ کارخانه مشغول خرید برگ سبز چای هستند، بیان کرد: تاکنون ۹ هزار و ۲۰۰ تن چای خشک از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده، استحصال شده است.


او با بیان اینکه قیمت فروش چای در عمده فروشی تغییری نداشته است، گفت: با توجه به افزایش ۴۵ درصدی قیمت برگ سبز چای و سایر هزینه‌های تولید پیش بینی می‌شود که قیمت چای ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.


جهان ساز متوسط قیمت چای خشک را ۶۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به استقبال مردم از چای بهاره، قیمت در ابتدای فصل بهره‌برداری با ثبات نیست.


رئیس سازمان چای تصریح کرد: با توجه به پیش بینی بارش و خشکسالی برآوردها حاکی از آن است که مجموع برداشت برگ سبز چای به ۱۳۵ هزار تن برسد که در صورت تحقق، ۳۰ درصد نیاز کشور از تولید داخل تامین می‌شود.


 
مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران