فصل صید میگو در هرمزگان از دهم مهرماه آغاز می شود

  • 1400/07/01
  • 438 بازدید

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از آغاز فصل صید میگو در صیدگاه‌های هرمزگان با تصویب کمیته مدیریت صید میگو شیلات هرمزگان، از دهم مهرماه سال جاری خبر داد.

ابراهیم عالی زاده معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان، در کمیته صید میگو سال جاری شیلات هرمزگان که با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان، جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان، روئسای شیلات شهرستانهای میگو گیر، نمایندگان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، نماینده اتحادیه صیادان و جمعی از نمایندگان جامعه صیادان میگو گیر استان برگزار شد تصریح کرد: تعیین فصل صید میگو به عنوان یک امر تخصصی با مشارکت مراجع علمی، تخصصی و پیشکسوتان و صاحب نظران صید و صیادی انجام می پذیرد.


مقام مسئول با تاکید بر صید و صیادی اصولی و پایدار و توجه ویژه به مقررات صیادی و استفاده از ادوات صید مجاز افزود: همکاری بیش از پیش جامعه صیادی نقش مهمی درحفظ منابع آبزیان برای نسل آینده و صید پایدار خواهد داشت.


عالی زاده با بیان اینکه استفاده از تورهای صید نامرئی (منوفیلامنت) در فصل صید میگو مانند تمامی فصول صید ممنوع است گفت: این نوع تور صدمه های جبران ناپذیری به منابع آبزی و حتی اکوسیستم آبزیان وارد می‌کنند.


معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان خاطر نشان شد: باتوجه به گزارشات ارزیابی انجام شده از سوی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان امید است شاهد صید خوبی در فصل صید میگوی امسال باشیم.


وی اذعان کرد: استان هرمزگان با توجه به طول نوار ساحلی، تنوع گونه ای، تنوع روش‌های صید، ۴۰ درصد صید آب‌های جنوب، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ فروند شناور مجاز و۳۲ هزار صیاد به عنوان قطب صید و صیادی در کشور محسوب می‌شود.


عالی زاده تاکید کرد: با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در راستای حفظ و بازسازی ذخایر و همچنین مقابله با صید غیر مجاز گفت: صید بیش از میزان، موجب آسیب دیدن ذخایر شده و بازسازی ذخیره با دشواری انجام می پذیرد.


معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان پیش بینی کرد بالغ بر ۱۵۰ فروند لنج صیادی میگو گیر با بیش از دو هزار نفر صیاد در فصل صید میگوی امسال مشارکت داشته باشند.خبرگزاری مهر