هندها کیوی ایران را تایید نکردند

  • 1400/09/20
  • 336 بازدید

رئیس اتحادیه بار فروشان گفت: از سال جاری هند و دیگر کشورهای هدف صادراتی بنا به استاندارهای خود محصولات کشاورزی را وارد می‌کند و بنا به این استانداردها کیوی ایران با استانداردهای هند مطابقت ندارد.

مصطفی دارایی‌نژاد رئیس اتحادیه بار فروشان، با تایید خبر تایید نشدن استاندراد کیوی تولید شده ایران از سوی هند، بیان کرد: از سال جاری دیگر برخی از کشورهای هدف صادراتی به اخذ تاییده سازمان حفظ نباتات ایران برای ورود محصولات کشاورزی کفایت نمی‌کنند و ایران باید بنا به کیفیت و استانداردهای آنها تولید کند.


وی افزود: از خرداد سال جاری بخش نامه‌ای از کشورهای صادراتی بدست ما رسیده است که مبنی بر آن میزان سم و کود در محصولات کشاورزی مشخص است. کشورهای عمان، قطر، هند، روسیه، امارات متحده عربی و پاکستان بنا به دستورالعمل‌های جدید خواهان محصولات کشاورزی ما خواهند بود.


رئیس اتحادیه بار فروشان اذعان کرد: بهتر است ما نیز در ایران مانند سایر کشورها تولیدکننده محصولات کشاورزی یک نهاد مشخص بذر را در اختیار کشاورزان قرار دهد و در زمان صادرات محصول سود 15 درصدی به کشاورز داده شود اگر وزارت جهاد کشاورزی به خصوص سازمان حفظ نباتات در این زمینه با جدیت ورود نکند تردید نداشته باشید که بازارهای صادراتی خود را از دست می دهیم و بر همگان مشخص است که چه آسیبی بدنه اقتصادی کشور خواهد خورد. برخی از کشورهای همسایه از جمله ترکیه منتظر این است که ما بازارهای خود را از دست بدهیم و آنها این بازارها را تصاحب کند این هشدار جدی است و باید بیشتر به آن توجه شود.


بنا به اظهارات این فعال اقتصادی، روسیه دیگر بارها آلوده را مرجوع نخواهد کرد و آنها را معدوم می‌کند.


دارایی نژاد تاکید کرد: دقت در نبود سموم فقط نباید محدود به محصولات صادراتی باشد این دقت با کیفیت محصولاتی که در داخل کشور نیز استفاده شده لحاظ شود چراکه ایرانیان نیز مستحق خوردن نیترات و دیگر سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی نیستند.


وی بیان داشت: اگر تلاشی برای حذف باقی ماندن سموم در محصولات کشاورزی انجام ندهیم بدون تردید کیوی دوقلو ایران که از سوی پاکستان و افغانستان خریداری شد نیز بازار خود را از دست خواهد داد.


رئیس اتحادیه بار فروشان با بیان اینکه در 4 فصل میوه در ایران تولید می شود،  خاطر نشان کرد: اگر وزارت‌ جهادکشاورزی به خصوص سازمان حفظ نباتات در این زمینه با بخش خصوصی و کشاورزان بیشتر همکاری کند ما این توان و ظرفیت را داریم که از محل صادرات میوه بیشتر از نفت ارز آوری برای کشور ایجاد کنیم.خبرگزاری ایلنا02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152