۱۰ الی ۶۰ درصد نرخ چای افزایش یافت

  • 1401/02/31
  • 504 بازدید

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: افزایش هزینه‌های جانبی تولید به اضافه تورم موجود باعث شد که نرخ چای در سال جاری حدود 10 تا 60 درصد افزایش پیدا کند.

صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای، با اشاره به کاهش تولید چای،اظهار داشت: سرما باعث شد برگ سبز رشد کافی نداشته باشد اما بارندگی‌ها از ابتدای اردیبشهت این نوید را به ما داد که کاهش تولید برگ سبز در چین دوم چای جبران شود.

مقام مسئول، با اشاره به تعداد کارخانجات فعال در زمینه چای‌سازی در کشور، بیان کرد: بیش از 165 کارخانه چای‌ سازی، در زمینه تولید چای خشک در سال زراعی 1401 فعالیت دارند این کارخانه‌ها از تاریخ 27 اردیبهشت حدود 44 هزار تن برگ سبز از چایکاران شمال کشور خریداری کردند.

وی افزود: بهای خرید برگ سبز خریداری شده  تا پایان اردیبهشت حدود 400 میلیارد تومان است که قدرالسهم دولت از این هزینه حدود 100 میلیارد تومان و قدرالسهم کارخانجات حدود 300 میلیارد تومان است. کارخانجات از سهم خود حدود 33 درصد را پرداخت کردند خرید چای را به چایکاران پرداخت کرده‌اند.

حسنی در پاسخ به این پرسش که آیا حجم پرداختی دولت به چایکاران در سال زراعی جدید قابل توجه است، گفت: کارخانجات چای سازی با سازمان چای قرارداد منعقد می‌کنند و کارخانجات چای هر 35 روز فرصت دارند تا بهای برگ چای سبز را به حساب سازمان چای واریز  و این سازمان این بها را به حساب چایکاران واریز کند.

وی ادامه داد: کارخانجات چای سازی با کشاورزان همکاری خوبی داشتند و 33 درصد  از قدرالسهم کارخانجات پیش از موعد مقرر پرداخت شده است اما از قدر السهم دولت هنوز اعتباری تخصیص داده نشده است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در سال جاری تولید چای 15 درصد نسبت به سال گذشته کاهشی شد، یادآور شد: افزایش هزینه‌های جانبی تولید به اضافه تورم موجود باعث شد که نرخ چای در سال جاری حدود 10 تا 60 درصد افزایش پیدا کند.

حسنی با بیان اینکه قیمت چای درجه یک در بازار 2 نرخ متفاوت دارد، افزود: قیمت چای بسته‌بندی شده و چای تجاری سر گل بهاره (چای ممتاز) متفاوت است در حال حاضر نرخ ارقام چای مرغوب حدود 100 تا 200 هزار تومان است. برخی از ارقام چای از جمله چای صادراتی زیر نرخ تمام شده بفروش می‌رسد نرخ چای صادراتی کیلویی 30 هزار تومان است.

مدیر اجرایی سندیکای چای با بیان اینکه یارانه برگ سبز چای ثابت مانده است، گفت: حدود 2 سال است که ارز 4200 تومانی برای واردات چای حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شده است. و حجم واردات چای در سال گذشته حدود 75 هزار تن می باشد و 60 تا 75 درصد از نیاز کشور در زمینه چای از طریق واردات تامین می‌شود.خبرگزاری ایلنا